Sörmlandsgårdens historia

Sörmlandsgården öppnade 1924. Eskilstuna stad ville visa hembygdens historia och skapa en bondgård från 1800-talet. På 1980-talet drabbades området av en brand, men gården återställdes.

Sörmlandsgårdens historia

1920 fick Eskilstuna stad en gåva av lantbrukaren Erik J Andersson (1855-1921) i Gultbrunn. Gåvan var en samling fornfynd och vardagsföremål från landsbygden. För att kunna visa föremålen behövdes ett museum och ett antal byggnader från landsbygden
köptes in. Eskilstuna stad ville visa hembygdens historia och skapa en bondgård från 1800-talet. Sörmlandsgården öppnade 1924.

Flera liknande friluftsmuseer skapades under denna tid, exempelvis Vallby i Västerås
och Torekällberget i Södertälje, samtliga med Skansen i Stockholm som förebild.

Idag finns Erik ”Gultbrunn” Anderssons föremål i Eskilstuna stadsmuseums samlingar.

Sörmlandsgården brinner!

Klockan 18.30 söndagen den 26 juni 1983 uppmärksammade ett par som åkte i en bil på Intagsgatan i Eskilstuna att det brann på Sörmlandsgården. Räddningstjänsten tillkallades. Men ladugården, logen
och vagnsboden brann ner till grunden och stallet fick så omfattande skador att det senare fick rivas.

Att branden fick ett så våldsamt förlopp berodde med all sannolikhet på att ladugården, logen och stallet strax innan hade fått nya vasstak. Bostadshusen skadades inte i branden.

Mellan 1985 och 1987 ersattes
de förstörda byggnaderna, av nyinköpta gamla ekonomibyggnader från olika delar av Södermanland. Med hjälp av timmermän och snickare återställdes gården.