Ett rött gammalt tvåvåningshus i trä. I bakgrunden grönska.

Sörmlandsgården är ett friluftsmuseum på Djurgården i Eskilstuna. Husen visar hur en typisk mellansvensk gård från mitten av 1800-talet kunde se ut.

PLACEHOLDER TEXT!